Kontakt

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Kontakt oplysninger

 

E-mail: Pvanke@naevneneshus.dk

Telefon: 72 40 56 00